INSPECTOR SEF
Organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea Inspectoratului.
- COMPARTIMENT AUDIT INTERN
- COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
- SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE, INFORMATICA
- COMPARTIMENTUL LEGISLATIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

INSPECTOR SEF ADJUNCT - RELAŢII DE MUNCĂ
- SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ
- SERVICIUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ

INSPECTOR SEF ADJUNCT - SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
- SERVICIU CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
- COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHEREA PIETEI SI ÎNDRUMARE ANGAJATORI ŞI ANGAJAŢI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ