Sediul judeţean
 
Municipiul Oradea; Str. Armatei Române nr. 1B
Cod postal:  410087
Cod fiscal: 12324035
Cod IBAN: RO07TREZ0765032XXX008761 TREZORERIA ORADEA
 

Departamente
 
Sănătate şi Securitate în Muncă tel: 0259/475.268
tel/fax: 0259/435.052
Relaţii de Muncă tel: 0259/437.804
tel/fax: 0259/437.804
   

Organigramna - afiseaza

Structura organizatorica - afiseaza

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala - afiseaza