PARTER
CAM. P01, P02 RELAŢII DE MUNCĂ EVIDENŢA GHISEE A - J
CAM. P03, P04 RELAŢII DE MUNCĂ EVIDENŢA GHISEE K - Z
CAM. P06 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
CAM. P07 BIROU ADMINISTRATIV
CAM. P09 SERVICIU ÎNDRUMARE ANGAJATORI ŞI ANGAJAŢI - RELAŢII DE MUNCĂ, EVIDENŢA MUNCII - ŞEF BIROU
CAM. P12 DECLARAŢII FISCALE, EXECUTARE SILITĂ
CAM. P13 REGISTRATURĂ, INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, PERMANENŢĂ- CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ, PERMANENŢĂ - CONTROL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
CAM. P14 INFORMAŢII
CAM. P15 CASIERIE

ETAJUL I
CAM. E01 SEVICIUL FINANCIAR CONTABILIATE ACHIZIŢII PUBLICE - ADMINISTRATIV
CAM. E02 COMPARTIMENTUL ECONOMIC FINANCIAR SI ACHIZITII PUBLICE, RESURSE UMANE - ŞEF SERVICIU
CAM. E03, E04 SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
CAM. E07, E08, E09, E10, E22 SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ
CAM. E12 COMPARTIMENTUL SISTEM INFORMAŢIONAL
CAM. E13 SECRETARIAT
CAM. E14 INSPECTOR SEF
CAM. E17 RESURSE UMANE SI LEGISLATIE
CAM. E18 INSPECTOR SEF ADJUNCT-RELAŢII DE MUNCĂ
CAM. E19 INSPECTOR SEF ADJUNCT-SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

MANSARDĂ
CAM. M02, M07 SALA ŞEDINTE
CAM. M03 SALA CURS
CAM. M04 BIBLIOTECA
CAM. M05, M06 BIROU
CAM. M08, M09 BIROU ACTIVITATI INSTRUCŢIONALE

SUBSOL
CAM. S02 ATELIER
CAM. S04, S05 SPTATIU TEHNIC
CAM. S06, S07, S08, S09 ARHIVA